Skontaktuj się z nami już dziś!

Darmowa i szybka wycena

Darmowa wycena
Klimatyzacja do domu, a wirusy, bakterie, alergeny i zanieczyszczenia. Jak jest naprawdę? 0
36.jpg

Koronawirus SARS-CoV-2 powoduje, że wielu zadaje sobie pytanie: “czy klimatyzacja chroni przed wirusami”? To bardzo dobre pytanie! Odpowiadamy na nie i przy okazji - obalamy pewne mity na ten temat.

Media, bazując na ogromnym zainteresowaniu pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 prześcigały się w informowaniu o czynnikach ryzyka zakażenia patogenem. Jednym z nich miałaby być klimatyzacja instalowana w domach, biurach, czy w środkach transportu. Konsumenci mediów otrzymali niestety mnóstwo sprzecznych informacji na ten temat - to zaś może przekładać się na niekorzystny wizerunek systemów klimatyzacyjnych dla domów oraz mieszkań.

Warto podeprzeć się wypowiedzią przedstawiciela środowiska naukowego - radiolog, dr n. med. Michał Podgórski z Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi wypowiedział się w sposób jednoznaczny dla serwisu TVN24.pl: nie ma żadnych dowodów na to, że koronawirus może rozprzestrzeniać się poprzez klimatyzację czy wentylację. Nie powinniśmy więc obawiać się takich systemów w kontekście obecnego zagrożenia pandemicznego.

Zanieczyszczenia powietrza - jakie są jego przyczyny

Niestety, postęp cywilizacyjny spowodował, że zwiększyło się zapotrzebowanie ludzkości na energię. Polska jest krajem szczególnym pod tym względem - zdecydowana większość produkowanej przez nas energii to ta pochodząca ze spalania węgla. Tym samym do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia gazowe i pyłowe - natomiast najistotniejsze z nich to emisja tlenków azotu, dwutlenku siarki, pyłów węglowych, tlenku i dwutlenku węgla, ozonu troposferycznego, ołowiu oraz innych pyłów. Do tego procesu przyczyniają się: energetyka, industrializacja, urbanizacja, oraz szeroko rozumiany transport.

Niestety, mimo ograniczeń oraz kampanii informacyjnych, w Polsce cały czas obserwuje się duże zanieczyszczenie - głównie miast - szkodliwymi pyłami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Piece na paliwo stałe nierzadko zasilane są szkodliwymi materiałami, np. podkładami kolejowymi, śmieciami, które emitują do atmosfery mnóstwo szkodliwych związków. Najboleśniej odczuwamy to w miesiącach zimowych, kiedy to polskie gospodarstwa domowe wykorzystują paliwa stałe do ogrzewania. Jak donosi Polski Alarm Smogowy, Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Polsce jest sektor komunalno-bytowy - a zatem gospodarstwa domowe. Te odpowiadają za prawie połowę całkowitej emisji pyłu zawieszonego.

Wśród pyłów wyróżnia się pyły drobne PM 10 - w których zawarte są takie związki jak benzopireny, dioksyny, furany i inne: one odpowiadają również za narażenie organizmu człowieka na działanie rakotwórczych metali ciężkich. Pyły PM 2,5 mają niewielką objętość i swobodnie mogą przenikać do pęcherzyków płucnych, co może mieć katastrofalne skutki dla alergików i astmatyków. Warto zwrócić uwagę na bardzo szkodliwy tlenek węgla: ten w mniejszych stężeniach powoduje ból głowy, dezorientację, uczucie rozbicia. W wyższych natomiast szybko doprowadza do śmierci. Warto o tym pamiętać.

Wirusy jako zanieczyszczenie powietrza

Ze względu na niebezpieczeństwo, jakie niosą ze sobą choroby wirusowe, obecność tych patogenów w powietrzu można śmiało uznać za zanieczyszczenie. Wiele wirusów przenosi się z organizmu na organizm drogą kropelkową, inhalacyjną lub poprzez kontakt skóry z zanieczyszczoną powierzchnią (następnie owe zanieczyszczenie jest przenoszone do ust lub do błon śluzowych). W ten sposób jest w stanie przenosić się koronawirus SARS-CoV-2 powodujący COVID-19, wirus grypy (grupa: Ortomyksowirusy) powodujący rzecz jasna “grypę”, a także rinowirusy, adenowirusy i enterowirusy powodujące przeziębienie. Ciekawostka: koronawirusy również mogą powodować przeziębienie, jednak ten najbardziej obecnie znany (SARS-CoV-2) ma o wiele większą tendencję do powodowania bardzo poważnych stanów zwłóknienia płuc, doprowadzających u osób narażonych do niewydolności oddechowej.

Wystarczy, że osoba zarażona wirusem zdolnym do przenoszenia się drogą kropelkową kichnie w towarzystwie innych osób - mikroskopijne drobiny śliny mogą być wyrzucone na kilka metrów, a także mogą utrzymywać się powietrzu przez pewien czas. Przebywający w tym samym pomieszczeniu ludzie w bardzo prosty sposób mogą zarazić się - poprzez aspirację (wprowadzenia powietrza z patogenami do płuc) lub poprzez przeniesienie wirusów do błon śluzowych np. za pomocą rąk.

Bakterie i klimatyzacja - co z “chorobą klimatyzatorów” - legionellozą?

Mówiąc o klimatyzatorach i bakteriach, nie sposób nie wspomnieć o chorobie klimatyzatorów - legionellozie powodowanej przez bakterie Legionella. Legionelloza jest bardzo poważną chorobą układu oddechowego, a jej przyczyną są bakterie gram-ujemne Legionella pneumophila. Wśród objawów choroby wymienia się gorączkę, dreszcze, mocno nasilony kaszel, bóle głowy i mięśni, krwioplucie, a w cięższych przypadkach również objawy neruologiczne. Śmiertelność wśród prawidłowo leczonych pacjentów wynosi około 10%. W leczeniu stosuje się antybiotyki takie jak: azytromycyna, klarytromycyna, ciprofloksacyna.

Rocznie w Europie na legionellozę zapada ok. 10 tysięcy osób. Naukowcy twierdzą, że większość przypadków epidemii legionellozy miało swój początek w systemach klimatyzacyjnych - w hotelach, domach, szpitalach, restauracjach. Dlaczego o tej chorobie mówi się “choroba klimatyzatorów”? Wynika to stąd, iż w lipcu 1976 roku, w hotelu Bellevue-Stratford Hotel (Filadelfia) zanotowano masowe przypadki zachorowania na ciężkie zapalenie płuc. W tym czasie odbywał się tam zjazd amerykańskiej organizacji kombatanckiej American Legion. Już po drugim dniu od rozpoczęcia zjazdu, jeden z uczestników zaczął wykazywać objawy zapalenia płuc. Ostatecznie zachorowało 221 osób, z czego 34 osoby zmarły.

Po niespełna roku, ośrodek CDC z Atlanty orzekł, iż przyczyną zakażeń jest bakteria Legionella pneumophila, zaś do jej rozwoju doszło w hotelowym systemie klimatyzacji. Warto jednak wspomnieć o tym, że ów system nie był odpowiednio konserwowany - gdyby tylko zwrócono uwagę na jego regularne czyszczenie, do tej sytuacji na pewno by nie doszło. W nowoczesnych systemach klimatyzacji powinno dbać się o okresowe czynności konserwacyjne tak, aby nie doszło w nich do kolonizacji przez niebezpieczne patogeny. Dbając o ten aspekt możemy być pewni, że klimatyzacja nie stanie się domem dla groźnych bakterii.

Klimatyzacja i wentylacja, a oczyszczanie powietrza

Oczyszczacze powietrza znamy głównie jako samodzielne urządzenia służące do do eliminowania szkodliwych drobin z naszego otoczenia. Wiadomo jednak, że dla oczyszczania powietrza spore znaczenie ma również odpowiednia wentylacja oraz… klimatyzacja. Odpowiednio zaprojektowane systemy mogą być dla nas równie przydatne jak samodzielne urządzenie służące do oczyszczania.

  • Odpowiednia wentylacja chroni nas przed drobnoustrojami zawieszonymi w powietrzu - dlatego tak dużo mówi się o konieczności częstego wietrzenia pomieszczeń, gdy ktoś w domu choruje. Równie istotne jest to w stanie obecnego zagrożenia pandemicznego.
  • Klimatyzatory mogą być wyposażone w filtry zdolne zatrzymywać drobnoustroje, zapachy oraz alergeny. To świetna wiadomość dla wszystkich tych, którzy obawiają się patogenów, alergików i osób wrażliwych na zapachy.
  • Samodzielny oczyszczacz powietrza również jest doskonałym kompanem w walce z drobinami zawieszonymi w powietrzu. Szczególne zainteresowanie tymi sprzętami obserwuje się w miesiącach jesiennych i zimowych, kiedy to w gospodarstwach domowych zaczyna się sezon grzewczy (i tym samym, emisja szkodliwych związków).

Klimatyzatory, a oczyszczanie powietrza

Jak w skrócie działa klimatyzator? Sprężarka chłodnicza zasysa czynnik chłodniczy w postaci pary suchej przegrzanej. Następnie, sprężarka chłodnicza spręża gaz i wtłacza go do skraplacza chłodniczego. Poprzez powtarzalne cykle takich operacji, uzyskuje się ostatecznie obniżenie temperatury w pomieszczeniu, w którym klimatyzator pracuje. Wśród funkcji klimatyzatorów wymienia się m. in. możliwość zdalnego sterowania (również za pomocą WiFi oraz smartfonów), progamowanie godzinowe i dniowe, tryby cichej pracy, tryby nocnej pracy, automatyczną adaptację do aktualnych warunków, czujniki obecności domowników w pomieszczeniu i wiele, wiele innych. “Na fali” obecnie znajdują się te klimatyzatory, które kryją w sobie filtry zdolne zatrzymywać zapachy, alergeny, zanieczyszczenia, a nawet drobnoustroje.

Klimatyzatory kryją w sobie filtry, które są w stanie eliminować pyłki, roztocza, kurz, bakterie, wirusy, nieprzyjemne zapachy z otoczenia. Te zatrzymują się na filtrze, który po pewnym czasie należy wymienić (dlatego tak istotne są okresowe przeglądy urządzeń służących do klimatyzacji!). Dlaczego oczyszczanie powietrza w domu jest tak ważne? Wie o tym każdy, kto mieszka w mieście przy ruchliwej ulicy lub alergik lub osoba mieszkająca z alergikiem w jednym domu. Oczyszczacze powietrza oraz klimatyzatory z funkcją oczyszczania są rekomendowane przez specjalistów z zakresu pulmunologii oraz alergologii jako elementy wspierające terapię takich osób.

Każde urządzenie służące do klimatyzacji ma w sobie filtr powietrza - wykorzystuje się kilka typów takiego filtra: przeciwpyłowy, siatkowy oraz mechaniczny. W tym punkcie systemu powietrze jest oczyszczane wstępnie - eliminuje się większe cząsteczki, które mogłyby przedostać się do wnętrza klimatyzatora. To właśnie tutaj usuwa się kurz i pył - tak, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza w urządzeniu.

Kolejnym filtrem jest ten odpowiedzialny za oczyszczanie powietrza. Ten wyłapuje mniejsze cząstki zanieczyszczeń i bierze aktywny udział w neutralizowaniu nieprzyjemnych zapachów (m. in. dym papierosowy). Będzie mieć on ogromne znaczenie w miejscach, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest znaczne i pochodzi m. in. od spalania paliw stałych w kotłach - sprawdzi się on więc świetnie w miesiącach zimowych. Obecność takiego filtra w klimatyzatorze to gwarant dobrego samopoczucia domowników.

Filtr antybakteryjny / filtr biologiczny - ten typ odpowiada za zaawansowane oczyszczanie powietrza z uwzględnieniem drobnoustrojów. Wykorzystuje się filtry oparte na wyciągach roślinnych, które usuwają z powietrza roztocza, wirusy oraz bakterie (na przykład katechina - wyciąg z liści herbaty). W przypadku filtrów wykorzystujących światło (fotokatalityczne), działanie mechanizmu opiera się na obecności w filtrze tlenku tytanu lub wkładu tytanowo-apatytowego, który jest aktywowany światłem - w takich warunkach wirusy i bakterie są skutecznie unicestawiane. Trzeba jednak pamiętać o częstej wymianie takich filtrów.

Jak wybrać klimatyzator z oczyszczaniem powietrza?

Wśród klimatyzatorów z funkcją oczyszczania powietrza serdecznie polecamy urządzenia firmy Daikin - są one w stanie zatrzymywać, bakterie, wirusy oraz eliminują zanieczyszczenia powietrza, w tym brzydkie zapachy. Warto zwrócić uwagę na technologię Flash Streamer, która dostarcza powietrze czystsze do 3 razy niż to, które zostało dostarczone do urządzenia.

Flash Streamer działa dzięki wbudowanemu mechanizmowi wyładowań plazmowych, które w efekcie generują szybkie elektrony. Te zderzają się z cząsteczkami tlenu i azotu, powodując ich uaktywnienie i zdolność do oksydacyjnego rozkładu bakterii i wirusów.

Rozglądając się za takim sprzętem, warto zastanowić się nad mocą, jakiej potrzebujemy (jak obliczyć moc klimatyzatora dla konkretnego pomieszczenia? Sprawdź tutaj), jakiej technologii oczyszczania potrzebujemy, jaka energooszczędność nas interesuje i jak wyglądają przeglądy okresowe takiego urządzenia (co jaki czas należy go przeprowadzić, aby nie stracić gwarancji). Warto rozglądać się za jak najbardziej energooszczędnymi urządzeniami - ze względu na dbałość o środowisko naturalne.

Technologia Flash Streamer - oto urządzenia, które aktywnie walczą o czyste powietrze w Twoim domu

Dla fanów funkcjonalnych i pięknych wnętrz - DAIKIN Stylish będzie świetną propozycją. Poza obsługą technologii Flash Streamer, urządzenie to pozwala na wygodną konfigurację również za pomocą IFTTT, sparowanie go z systemem inteligentnego domu. Klimatyzator montuje się na ścianie - świetnie dopasowuje się do każdego, również nowoczesnego wnętrza dzięki czterem wariantom kolorystycznym: biały, srebrny, matowe drewno, czarny mat.

Klimatyzatorem można sterować za pomocą pilota oraz z poziomu smartfona. Dodatkowo, DAIKIN Stylish jest niezwykle cichy oraz energooszczędny.

Sprawdź DAIKIN Stylish w naszym sklepie!


Warto zwrócić uwagę także na DAIKIN Perfera FTXM-N - klimatyzator naścienny, który wyznacza najnowsze trendy w dziedzinie sprzętów poprawiających jakość powietrza w domu. Urządzenie wyposażono dodatkowo w tytanowo–apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczania powietrza, a także “strefowe inteligentne oko” - klimatyzator ukierunkowuje swoje działanie poprzez kierowanie powietrza do strefy, w której aktualnie znajdują się ludzie. Jeżeli aktualnie nie ma nikogo w pomieszczeniu - sprzęt wyłączy się. Dodatkowo, klimatyzatorem DAIKIN FTXM-N można sterować za pomocą pilota zdalnego sterowania oraz dzięki aplikacji na smartrfony.

Sprawdź DAIKIN Perfera w naszym sklepie!

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl